מועצת העיר אישרה הלוואה בסך 14 מיליון שקלים בצל ויכוח נוקב

עיריית כרמיאל צילום עליזה רוזן הברמן

ביום ראשון השבוע אישרה מועצת העיר, לאחר ישיבה סוערת, לגזברית העירייה בדיקת תנאי הלוואה על סך 14 מיליון שקלים, כפי שהמליץ משרד הפנים, בשל ההוצאות הנובעות ממצב המלחמה שהוכרז על ידי הממשלה

בעטיין של המאורעות, והדחיפות הנובעת מהצורך בטיפול מידי בנושאים קריטיים לביטחונם האישי והכללי של תושבי העיר , נציגי מועצת העיר נתבקשו לאשר בקשה לקבלת הלוואה על סך 14 מיליון שקלים.  

בצל ויכוחים בין נציגי האופוזיציה לקואליציה, אושרה הבקשה ברוב של 9 חברי מועצה, מתוך 17. זהו אישור עקרוני המסמיך את גזברית העירייה לקיים בדיקה ולנהל משא ומתן על תנאי ההלוואה. חברי אופוזיציה טענו  זהו ניצול ציני של המצב  על ידי ראש העירייה ולמעשה מדובר במחטף מצדו. חברי קואליציה מן הצד השני טענו כי ההתנגדות להחלטה מונעת משיקולים פוליטיים, שעלולים לפגוע בביטחונם של התושבים.  

למרות האישור שניתן בהצבעה פנינו לעיריית כרמיאל להבין מאין נולד הצורך להלוואה בסדר גודל כזה.

תשובת עיריית כרמיאל: "החל מיום ה- 7/10 אנו מפעילים בכרמיאל את חמ״ל העירייה וציוותי העבודה בעירייה פועלים במתכונת שיגרת חירום.

כחלק מהנחיות משרד הפנים לגיוס משאבים להוצאות חירום קיבלה העירייה החלטה לגיוס של 10 מיליון שקלים לטובת הוצאות שוטפות הנובעות מהמצב. בנוסף במהלך השנה חתמה ההסתדרות עם משרד האוצר על הסכם שכר במגזר הציבורי. הסכם שיצר הוצאה נוספת של 4.6 מיליון ש״ח. בהתאם להנחיית משרד הפנים הכיסוי להוצאה זו יגיע מהלוואה מהבנקים.

אנו ערים לכך כי בימים האחרונים  מופצות שמועות שקריות לכן חשוב לנו להבהיר את הנושא: מצבה הכלכלי של עיריית כרמיאל איתן והעירייה מוגדרת כרשות יציבה כלכלית. הניהול הכספי של העירייה מנוהל בתבונה רבה ועל הצד הטוב ביותר וזוכה להערכה רבה על ידי הממונים לרבות משרד הפנים.

עיריית כרמיאל פועלת אך ורק על פי וכמתחייב בחוק. טובתם, רווחתם וביטחונם האישי של תושבי העיר מובילה את הנהלת העירייה בימי שגרה בכלל ובתקופה קשה, שעת חירום זו בפרט. מנכ"לית העירייה ד"ר שולה מנחם, העבירה כמתחייב בחוק לאישור חברי מועצת העיר פירוט לאישור של בקשת ההלוואה ממשרד הפנים,  בהתאם להצעת המשרד לרשויות, כמתווה סיוע חירום בהלוואה לזמן ארוך לצרכים שוטפים של מערך החירום.

כל המקלטים הציבוריים שבאחריותה של העירייה  כשירים לחלוטין. לשעת חירום ועל כך זוכה העירייה מידי שנה ב- 5 כוכבי היופי למקלטים, אולם  מתוך דאגה רבה לתושבי העיר, העירייה החליטה להתגייס ולסייע בהכשרתן של תשתיות בכ-630 מקלטים משותפים בבניינים פרטיים, כאלו שאינם באחריות העירייה. העלויות הכרוכות בכך, כולל חיבורם של כל המקלטים כולם, ציבוריים ומקלטים משותפים בבניינים פרטיים,  לתשתית האינטרנט של חברת בזק גבוהות ביותר ופורטו בפני חברי מועצת העיר.

העירייה גם הגבירה כנדרש וכמתחייב בתקופה זו את צוותי החירום וכן מפעילה חמ"ל, מוקד חירום וצוותי אבטחה ושיטור עירוני 24/7 על מנת להגביר את הביטחון של התושבים ולסייע לכל צרכיהם. גם עלויות החירום הנדרשות לשם כך, פורטו בפני חברי מועצת העיר.

לנוכח המצב הביטחוני הוקמה כיתת כוננות ולצורך הפעלתה המידי, נרכשו כלי נשק, אפודי מגן, נשכרו כלי רכב בהתאם לצורך. גם עלויות אלו פורטו בפני חברי מועצת העיר. העירייה גם דואגת לאירוח של שני גדודי פקוד העורף על כל המשתמע מכך. בנוסף לדאגה למשפחות שכולות תושבי העיר שאיבדו את יקיריהן.

העירייה גם נערכת תקציבית להוצאות בלתי צפויות שעלולות לנבוע ממערכה ארוכת ימים

לסיכום הוסבר כי רווחתם של תושבי העיר עומדת לנגד עיניו של ראש העירייה וצוותי העירייה בכל שעה במיוחד בימים אלו בהם המצב הביטחוני רעוע ולא ברור .

עליזה רוזן הברמן

Read Previous

כרמיאלים מתנדבים

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

נגישות