המינוי בפועל עדיין רחוק

עו”ד מאיר עובדיה נבחר שוב על ידי וועדת האיתור, לתפקיד היועץ המשפטי של העירייה

ועדת האיתור בחרה בפעם השנייה את עו”ד מאיר עובדיה לתפקיד היועץ המשפטי לעיריית כרמיאל, אישור המינוי וכניסתו לתפקיד עדיין רחוק מאחר וטרם הוסדר ניגוד האינטרסים בין תפקיד זה, לזה האוחזת בו רעייתו רונית עובדיה, מנכלי”ת אשכול יישוב בקעת בית הכרם.

בחודש אוקטובר 2021 נבחר עו”ד עובדיה לרשת את תפקידו של עו”ד שלמה גבע היועץ המשפטי הוותיק שפרש לגמלאות. עובדיה שימש בעבר יועץ משפטי של החברה הכלכלית לכרמיאל, רעייתו היא רונית עובדיה המנכלי”ת של אשכול בית הכרם.

כאשר הובא להצבעה במועצת העיר אותו מינוי שעליו החליטה וועדת האיתור, קמה מהומה גדולה שכן התברר כי עובדיה אינו יכול לשמש בתפקיד בשל ניגוד אינטרסים מובהק ומובנה עם תפקידה של רעייתו.

תזכורת מחודש אוקטובר 2021
הרכב הוועדה בדין לבחירת היועץ המשפטי כללה את ראש העירייה משה קונינסקי, סגן ראש העיר פנחס סירוקה , מנכ”לית העירייה ד”ר שולה מנחם , נציגת משרד הפנים – היועצת המשפטית של עיריית חיפה עו”ד ימית קליין , נציג ציבור – חבר מועצת העיר מטעם האופוזיציה אבי קוריאט.

בעקבות המינוי, פנינו לעיריית כרמיאל בשני עניינים הנוגעים למועמדות ולתהליך: האם לא מתקיים ניגוד אינטרסים לכאורה בין תפקידו של היועץ המשפטי לעירייה ותפקיד מנכ”ל אשכול יישובי בית כרם בו אוחזת רעייתו רונית עובדיה. הסוגיה הנוספת עליה ביקשנו תגובה נוגעת לעובדה שדבר מינויו של עו”ד עובדיה פורסם ברבים לפני שאושר במליאת מועצת העיר.

מעיריית כרמיאל השיבו באותה עת: “ וועדה למינוי תפקידים סטטוטוריים היא וועדה מכח הדין ובחירתה מהווה החלטה סופית. בישיבת המועצה הקרובה תובא החלטת הוועדה בפני חברי המועצה לאישור מבחינת התהליך והשכר/הסכם העסקה כפי שהמועצה נוהגת לאשר הסכמי עובדים בכירים. מכאן ולאור החלטת הוועדה הסופית איננו רואים מניעה מפרסום שם המועמד כבר זה עתה”.

תגובת משרד הפנים (שדחה באותה עת המועמדות של עובדיה) אליהם פנינו באשר לניגוד האינטרסים בין תפקידו של היועמ”ש החדש ותפקיד רעייתו, וכן לשאלה האם טרם פרסום היה צריך להמתין לאישור מועצת העיר, נתקבלה התגובה הבאה: “מינוי היועץ המשפטי כפוף לאישור המועצה – מצ”ב התייחסות הלשכה המשפטית לשאלות: בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 2/2011 תנאי לכניסת המועמד הנבחר לתפקידו הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים, ומילוי שאלון מתאים לאיתור החשש לניגוד עניינים. עוד נקבע שם, שככל שמדובר ביועץ משפטי, הגורם שנדרש לבחינת השאלון הינו היועץ המשפטי של משרד הפנים. בשלב זה טרם הועבר למשרדנו השאלון, ולפיכך אין בידינו את מלוא המידע בכדי להכריע בשאלות העולות מפנייתך. עם קבלת השאלון, הדברים יבחנו לרבות האפשרות למנוע את ניגוד העניינים באמצעות הסדר, ומה התנאים שיש לקבוע במסגרת ההסדר.

בהמשך לתשובת היועץ המשפטי של משרד הפנים, עו״ד עובדיה עתר לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נגד עיריית כרמיאל ונגד משרד הפנים בדרישה לאמץ את המלצות ועדת האיתור. בעקבות העתירה התקבל הסכם פשרה בין הצדדים, לפיו עיריית כרמיאל תזמן מחדש 24 מהמועמדים שניגשו למכרז לאיוש תפקיד היועץ המשפטי והגיעו לשלב הבחינה.

הוועדה בחרה שוב בעו”ד עובדיה לתפקיד היועץ המשפטי למרות שעניין ניגוד האינטרסים טרם הוסדר

לסבב הראיונות השני הגיעו 13 מועמדים. לאחר ששמעו את כל המועמדים, בחרו חברי הוועדה שוב בעו״ד עובדיה, למרות שהפעם התנהל מרוץ צמוד הרבה יותר. שלושה מחברי הוועדה בחרו בעובדיה, סגני ראש העיר פנחס סירוקה ,אליסה דריקר-מן ומנכ״לית העירייה שולה מנחם, ואילו שניים – נציג האופוזיציה אבי קוריאט ונציגת משרד הפנים תמכו במועמדותה של יפעת לוי, המשמשת כממלאת מקומו של היועץ המשפטי מאז סיים עו״ד שלמה גבע את התפקיד.

ניגוד העניינים טרם הוסדר לפיכך לא ידוע מתי יוכל עו”ד עובדיה להיכנס לתפקיד

חודשים אחדים אחרי שמשרד הפנים דחה את מועמדותו לתפקיד היועץ המשפטי של עיריית כרמיאל כאמור, בשל ניגוד אינטרסים, בחרה בו שוב ועדת האיתור של העירייה , למרות שעניין זה טרם הוסדר ועו”ד עובדיה ממשיך להימצא בניגוד אינטרסים.

לעו״ד מאיר עובדיה נמסר כי אם בכוונתו לממש את המינוי, עליו להסיר בתוך זמן קצוב את ניגוד העניינים הקיים עם תפקידה של רעייתו. לכשיוסר המכשול, צפוי ראש העיר משה קונינסקי להעלות את המינוי להצבעה מחודשת בישיבת מועצת העיר.

אבי קוריאט, נציג האופוזיציה בוועדה שלא תמך במינוי עו״ד עובדיה אמר לקול כרמיאל: “בפסק הדין נכתב שהוא חייב להסיר את ניגוד העניינים . אנחנו נשב עם חברי האופוזיציה ונדון כיצד לפעול.

בכוונתנו לשכנע חברים בקואליציה שלא לאשר את המינוי היות שהמינוי מוגש בפעם השנייה אחרי שנפסל על ידי משרד הפנים , נראה שהוא כשר אבל מסריח. אם עו״ד עובדיה לא נבחר במכרז לבחירת היועץ המשפטי של החברה הכלכלית, איך הוא נמצא ראוי לעיריית כרמיאל שהיא גוף גדול יותר?״

תגובת עיריית כרמיאל: “משרד הפנים לא פסל את מועמדותו של עו״ד עובדיה והוא נבחר שוב על פי וכמתחייב בחוק על ידי הועדה ומינויו מותנה כעת בהסדרת ניגוד העניינים של עו”ד עובדיה כנדרש על ידי משרד הפנים.

עליזה רוזן הברמן

Read Previous

לקראת יום העצמאות ה-74 למדינה החלטנו לבדוק מה הכי ישראלי ומה הכי כרמיאלי בעיני תושבי העיר והסביבה

Read Next

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה מתנתקת מרשת אורט

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

נגישות