האם מעסיק חייב לערוך לעובד הליך שימוע לפני פיטורים?

יעקב שניטמן – עורך דין דיני עבודה ובודק שכר מוסמך

תשובה חד משמעית כן. המעסיק לא רק חייב לערוך לעובד הליך שימוע תקין לפני פיטורים אלא, חייב לתת לעובד הזדמנות סבירה לנסות ולשכנע את המעסיק שלא לפטרו. מעסיק חייב לתת לעובד הזמנה בכתב בעוד מועד, לפרט עובדות, להביא דוגמאות ולנמק מדוע בכוונתו לזמן עובד להליך שימוע לקראת הפיטורים.

על המעסיק לאפשר לעובד להכיר את האשמות והעובדות העולות מכתב הזמנה לשימוע ולתת לו פרק זמן סביר כדי להביע התנגדות, לרשום תגובה, לקבל מסמכים, פרטים, לבוא בדברים אם הממונים עליו כדי להביא לעומק את המניעים האמיתיים שעומדים מאחורי ההזמנה לשימוע ואף להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה

על המעסיק קיימת חובה לנמק ולפרט בצורה ברורה ובשפה פשוטה מובנת לעובד מה “סיבה אמיתית” בגין זומן להליך שימוע לפני פיטורים ואין לעגל פינות בעניין זה. למשל, ככל שעובד זומן לשימוע בשל “הפרת משמעת” בעבודה על המעסיק לציין בצורה ברורה מה היא “עבירות משמעת” תוך ציון המועד והמקרה ולאפשר לעובד למסור תגובה בכתב לקראת הליך שימוע בעוד המועד. לרשום סיבה להזמנה לשימוע כמו “צמצומים” או “שינויים בעבודה” איננה מספיקה, מהווה הטעיה ומצג שוו אלא, אם כן מדובר בסיבה אמתית ואובייקטיבית.יעקב שניטמן הינו עורך דין דיני עבודה בכרמיאל היודע לתת שירות בתחום משפט העבודה הן לשכירים והן למעסיקים.

ממה מורכב הליך שימוע לפני פיטורים?
על המעסיק לתת לעובד הזמנה בכתב זמן סביר לפני הליך שימוע לפני פיטורים. על המעסיק לכלול בהזמנה בכתב כי זכותו של העובד להיווץ עם עורך הדין ולהביא להליך שימוע כל אדם מטעמו כולל עורך הדין. על המעסיק לתת לעובד את הנימוקים המלאים לבחינת האפשרות להפסקת העסקתו ליתן לו הזדמנות סבירה להגיב בכתב או בעל פה. על המעסיק לתעד את שיחת השימוע באמצעות פרוטוקול ולכלול בפרוטוקול את התייחסות העובד לטענות המעסיק בכתב. בסוף הליך שימוע, יש ליתן לעובד העתק מפרוטוקול השימוע.

על המעסיק לנהל הליך שימוע באמצעות אנשים מוסמכים כגון: מנהלים, מנהלי עבודה מנהלי משאבי אנוש ולהמזין להליך שימוע נציגי ועד העובדים, ככל שקיימים. על המעסיק לשמוע את טיעוני העובד ולשקול אותם בנפש חפצה ובלב פתוח. ככל שקיימת אפשרות למתן תקופת נסיון על המעסיק לתת לעובד הזדמנות שנייה. על המעסיק ליתן החלטה בהקדם ובזמן הסביר לאחר תום הליך השימוע. זכות השימוע הינה זכות יסוד של עובד המוקנית כאמור גם מכוח כללי הצדק הטבעי המחייבים מתן הזדמנות הוגנת או ראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו בטרם יוכרע גורלו הליך שימוע לפני פיטורים

על פי הכללים שנקבעו בפסיקה, כדי לקיים את זכות השימוע במלואה, על המעביד להודיע לעובד על הכוונה לפטרו ועל הסיבות לפיטורים וליתן לעובד פרק זמן מתאים על מנת להתכונן לשיחה ולהכין את טיעוניו כנגד הפיטורים. מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה בכרמיאל לקראת הליך שימוע כדי לקבל מלוא הזכויות בעבודה. נקבע, כי תכלית השימוע היא ליצור מנגנון של “צדק פרוצדוראלי” אשר יבטיח כי ההחלטה על פיטורים, אשר יש לה השלכה חמורה ומהותית על העובד, תתקבל באופן מושכל, לאחר שיקול דעת, כאשר כל המידע הרלוונטי מצוי בידיעת המעסיק, באופן שיאפשר קבלת החלטה צודקת.

בנוסף לכך, ההליך הפרוצדוראלי נועד לשמור על כבודו של העובד, ובכלל זה על זכותו להשמיע את דברו כחלק מזכותו לבטא את עצמו במקום העבודה. מקובל לחשוב, כי הליך מוסדר, במסגרתו יתאפשר לעובד להשמיע את קולו עשוי להקטין את תחושת הפגיעה שמלווה ממילא את אקט הפיטורים. זאת, במיוחד בעידן הקורונה ויש לשמור על זכויות עובדים בפירוק חברה

תכלית נוספת היא לאפשר לצדדים לברר סוגיות שבמחלוקת ולהגיע להסכמות אשר יאפשרו את המשך ההעסקה או את סיומה בתנאים שיאזנו את האינטרסים של שני הצדדים. עם זאת, ציין בית הדין לעבודה, כי דרכי השימוע רבות הן ומגוונות. השימוע לובש ופושט צורה, בהתאם למהות המעביד, לגודלו, למשך תקופת ההעסקה של העובד, ולנסיבות בהן מסתיימת ההעסקה וכיו”ב.

בית הדין לעבודה הוסיף וציין כי אין מדובר ב”טקס” שחובה לקיימו על פי מודל קבוע, כדי לצאת ידי חובה. העיקר הוא המהות ולא הצורה. דרישת תום הלב ביחסי העבודה, מחייבת כי בטרם תתקבל החלטה סופית ביחס לפיטורי עובד תנתן לו אפשרות להשמיע את טענותיו בדרך סבירה ההולמת את מכלול נסיבות העניין, על מנת להבטיח שכל העובדות הרלוונטיות עומדות בפני המעביד ועל מנת שקולו של העובד ישמע.

יעקב שניטמן עורך דין דיני עבודה בכרמיאל מספק ייעוץ וליווי מקצועי לקראת הליך שימוע לפני פיטורים.

הגליל.נט

Read Previous

דו-קיום ואחדות בין המגזרים: אחמד דבאח תרם למעלה מ-700,000 ש”ח לבית החולים רמב”ם

Read Next

היסטוריה: בפעם השנייה ברציפות "עין כרמים" זכה בפסלון "יהלום"

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

נגישות