הגליל.נט – מבית עיתון קול כרמיאל והגליל

האם מותר לפטר עובדת בהריון?

פיטורי עובדת בהריון, כולל עובדת שעבדה פחות מ-6 חודשים בגלל הריונה מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ולכן אסור למעסיק לפטר עובדת בהריון בשל הריונה.

מאת: עו”ד אליסה דריקר מן.
נוימרק, בכר, דריקר מן, קונינסקי חברת עורכי דין, נוטריון וגישור

מה אומר החוק?

סעיף 9 לחוק עבודת נשים עונה על שאלה זו וקובע כך:

מעביד לא יפטר עובדת שהיא בהריון אלא בהיתר מיוחד של משרד התעשייה והמסחר.
שר התמ”ת לא יאשר פיטורים של עובדת בהריון במידה ומתברר לו כי הם קשורים להריונה ולא לתפקודה המקצועי.

על מנת ליהנות מהגנת החוק, על עובדת בהריון שהיא זמנית, ארעית או קבועה לעבוד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים.

אם המעסיק הוא קבלן כוח אדם והעובדת עבדה אצלו 6 חודשים לפחות והיא בהריון, הפסקת העסקתה באופן זמני תחשב גם היא לפיטורים החלים עליהם ההוראות האמורות.

עובדת בהריון המועסקת באמצעות קבלן כוח אדם אצל מעסיק אחר לפחות 6 חודשים, יפעל אותו מעסיק למנוע פיטורי העובדת בניגוד להוראות החוק. אם פוטרה החבות חלה על המעסיק אלא אם כן הוכיח אחרת.

בהמשך למפורט בהוראות החוק, חשוב להבין ולזכור, שלכל מעסיק שמורה הזכות לפטר עובדת שלא עונה על דרישותיו המקצועיות והתפקודיות גם כאשר היא בהריון.

ברם, על המעסיק להוכיח שאכן זו היא העילה האמתית ולא עובדת ההיריון, היא זו המפריעה לו מן הנימוק כי בשל מצבה, חלה באופן טבעי ירידה בתפוקה בנימוק של מגבלות פיזיות, לדוגמה או אחרות ולבסוף, יציאתה לחופשת לידה.

אם וכאשר יש בידי המעסיק ראיות התומכות בעילה מקצועית לפיטורים, עליו לקבל, כאמור, היתר שר העבודה והרווחה.

האם מותר לפטר עובדת בהריון כאשר סיבת הפיטורים היא סגירת העסק או הפסקת פעילותו?

לפי חוק עבודת נשים, לא ניתן לפטר אישה בהריון שלה ותק של שישה חודשים לפחות אלא לאחר קבלת היתר ממשרד התמ”ת (משרד הכלכלה).

בהתאם לפסיקה, האיסור בחוק עבודת נשים אינו מוגבל למצב שבו המעסיק יודע על ההיריון או מפטר בגין אותו היריון.
כלומר, גם בנסיבות בהן אין כל קשר בין הפיטורים לבין ההיריון, קבע המחוקק כי נדרש היתר לפיטורים וכי הממונה רשאית לאכוף על הצדדים את המשך ההתקשרות.

היינו – ברגע שלעובדת יש וותק של שישה חודשים או יותר, המעביד יהיה מנוע מלפטר את העובדת, ומניעות זו נובעת רק מעצם היותה בהריון ובעלת וותק כנדרש, ועל אף שבנסיבות העניין ההחלטה על הפיטורים היא מטעמים עניינים בלבד, ואלמלא ההיריון היה המעביד רשאי לפטר את העובדת.

לסיכום, גם במצב של סגירת העסק או אי פעילותו יש לפנות לבקשת היתר לפיטורי עובדת בהריון, בתנאי שיש לה וותק של שישה חודשים לפחות.

פיטורים שהם בקשר להריון, לא יינתן להם היתר, אך פיטורים שאינם בקשר להריון ונובעים מסגירת העסק (ומצב זה הוכח כראוי לפני הממונה) יש להניח שיקבלו היתר.

יש לכם שאלות משפטיות? אנא הפנו למערכת קול כרמיאל והגליל melech07@gmail.com
השאלות תועברנה למשרד עו”ד אליסיה דריקר מן. הסוגיות והשאלות תועלנה (בעילום שם) במדור הקבוע כאן בצירוף התשובות.

הגליל.נט

Read Previous

הערכים המנחים את חיינו

Read Next

אחד מאבות המדינה

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן