בחירת נשיא חדש למכללה האקדמית להנדסה בראודה

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל, צילום- באדיבות המכללה

גורמים במכללה טוענים לפגמים בהליך הקמת וועדת האיתור המכללה האקדמית בראודה: “מדובר בטענות נטולות בסיס, שכן הקריטריונים והרכב וועדת האיתור מוכתבים ועומדים בהנחיות המל”ג

בחודש מרס 2024 יסיים פרופ’ אריה מהרשק נשיא המכללה האקדמית בראודה בכרמיאל, קדנציה מלאה בתפקיד.

הליך איתור מועמד לתפקיד כבר החל עם הקמת וועדת האיתור, זו אמורה להתכנס בסוף חודש זה (אוגוסט 2023 ) כאשר תתכנס הוועדה בפעם הראשונה.

ועדת האיתור תהיה בת 5-6 חברים, זה הרכבה: יו”ר הוועד המנהל – יו”ר הוועדה, יו”ר האסיפה הכללית, 1-2 חברי סגל אקדמי מהמכללה או מחוצה לה ימונו על ידי האסיפה הכללית, ו- 2 אנשים מקרב הציבור עליהם ימליץ הוועד המנהל. הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצתה של ועדת האיתור ולבקשה להגיש המלצה נוספת במקומה.

נשיא/ת המכללה נושא/ת באחריות בפני האסיפה הכללית והועד המנהל לניהול המוסד, רמתו ואיכותו, לרמתה האקדמית של המכללה ולמילוי התפקידים על ידי כל רשות ובעל תפקיד במכללה ובעמותה, במסגרת המבנה האקדמי והמנהלי במכללה.

נדרש מן המועמד/ת לנשיאות ניסיון קודם בניהול אקדמי במוסד להשכלה גבוהה. כשיר להתמנות לנשיא המכללה מי שהוא פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, בעל ניסיון ניהולי מתאים.

בימים האחרונים הגיעו לקול כרמיאל והגליל פניות מגורמים במכללה הטוענים לפגמים בהליך הקמת וועדת האיתור. נטען להרכב ועדת איתור המוטה לטובת בחירתה של המנל״א (משנה נשיא לעניינים אקדמיים) פרופ’ שרית סיון.

אחד החברים בוועדה הוא פרופ׳ רפאל ביאר (בעבר מנהל המרכז הרפואי רמב״ם) שהיה המנחה של פרופ׳ סיון בדוקטורט. בנוסף חברים בוועדה פרופ׳ מרסל מחלוף מהטכניון (שלה קרבה מסוימת למנל״א מתקופת עבודתה בטכניון) פרופ׳ חזי אופיר מהאוניברסיטה העברית וגב׳ חוה פרידמן שפירא שהייתה מנכ״לית AIG (לשניהם קשרים קרובים עם נשיא המכללה הנוכחי) בנוסף חברים בוועדה מתוקף תפקידם יו״ר חבר הנאמנים יונה יהב ויו״ר הועד המנהל האלוף במיל׳ יוסף משלב.

לשאלת המערכת אילו כשלים נוספים רלוונטיים להתמודדות של פרופ’ שרית סיוון כגון האם היא אינה עונה לכל הקריטריונים המנחים? או שמועמדותה נחותה לעומת מועמדים אחרים? הוסבר כי היא איננה פרופסור מן המניין (התקנון קובע שזה רצוי). איננה מדענית בכירה (הייתה חברת סגל רק במכללת בראודה). הבעיה, כפי שהוסבר, במידה ותעלה בעתיד האפשרות של הקמת קמפוס של אוניברסיטת מחקר במכללה, עלול להיווצר קושי לשכנע את המל״ג לסמוך על כישוריה, לנהל כראוי את פרויקט ההקמה של הקמפוס.

מערכת קול כרמיאל והגליל פנתה למכללה האקדמית להנדסה בראודה לקבלת הבהרות ותגובות לכלל הטענות שהועלו, ואלו התשובות והתגובות כפי שנמסרו: מדובר בטענות נטולות בסיס, שכן הקריטריונים והרכב וועדת האיתור מוכתבים ועומדים בהנחיות המל”ג.

לא היו למנל”א, פרופ’ שרית סיוון, כל קשרי עבודה או קשרים אחרים עם פרופ’ מחלוף במהלך עבודתה בטכניון.

מנחה הדוקטורט של המנל”א היה פרופ’ נח לוטן. נכון הוא כי פרופ’ רפאל ביאר מונה למנחה מחליף לעת הצורך אך בסופו של דבר, לא התעורר צורך כזה. היכרות הנשיא עם פרופ’ חזי אופיר מהאוניברסיטה העברית ועם הגב’ חוה פרידמן הינה שטחית בלבד.

כל יתר הסוגיות, כגון: דרגת פרופסור חבר ואחרות, הינן פרורוגטיבה של ועדת האיתור. קיימות די דוגמאות של נשיאים מכהנים בדרגת פרופ’ חבר ביניהם, פרופ’ח אריה מהרשק – בראודה, פרופ’ח אזהרי-עזריאל, פרופ’/ח יפעת ביטון-אחוה), לכן לא ברור מדוע במקרים אחרים, אין זה נחשב כשל.

בנוסף לכל אלו, עלו גם תלונות, על הדרה מוחלטת של הסגל והמועצה האקדמית מהליך בחירת ועדת האיתור, על כך נמסר מהאקדמית להנדסה בראודה: “הוועד המנהל של המכללה פועל בצמוד להנחיות מל״ג, עם סיום התהליך יעודכנו כלל הגורמים במכללה, כמקובל”.

מהאקדמית להנדסה בראודה מבקשים להדגיש, לסיכום: “הניסיון להטיל דופי במעמדה של פרופ’ סיון כמדענית בכירה פסול מעקרו שכן מדובר במדענית ראויה, עמיתת מחקר לשעבר באוניברסיטת אוקספורד, זוכת מענקי מחקר נחשבים ביניהם ,ISF, מארי קירי ועוד, הישראלית הראשונה שזכתה בפרס מארי קירי על חדשנות במדע”.

עליזה רוזן הברמן

Read Previous

באקדמית להנדסה בראודה כרמיאל פיתחו פרויקטים עבור חדר הטראומה במרכז הרפואי זיו

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

נגישות